1. máj 2011
Prejdená vzdialenosť: 12km
Prekonané prevýšenie: 400m

Fotografie z akcie