8. máj 2011
Prejdená vzdialenosť: 58km
Prekonané prevýšenie: 1280m

Fotografie z akcie

 v Poľsku 
 stúpanie na Ochodzitu 
 dnes to bolo striedavo strmo hore a strmo dole 
  
 Kačma pod Ochodzitou 
 výhľady z hrebeňa 
 Kubalonka 
  
 na Kubalonke 
 Stecowka 
 Stecowka 
 Ochodzita 
 už to nemám ďaleko domov 
  
 Trojmedzie