21. máj 2011
Prejdená vzdialenosť: 2km
Prekonané prevýšenie: 0m

Fotografie z akcie

 zber odpadu 
 oprava lavičiek. 
 opekačka 
 opekačka 
 opekačka