1. september 2011
Prejdená vzdialenosť: 18km
Prekonané prevýšenie: 1150m

Fotografie z akcie