1. október 2011
Prejdená vzdialenosť: 8km
Prekonané prevýšenie: 250m