1. október 2011
Prejdená vzdialenosť: 50km
Prekonané prevýšenie: 1500m