7. október 2011
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 200m