26. december 2011
Prejdená vzdialenosť: 8km
Prekonané prevýšenie: 470m

Naši turistickí priatelia zo Športového klubu Kysucké Nové Mesto zorganizovali už tridsiaty ročník Svätoštefánskeho výstupu na Veľký Vreteň. Zástupcovia AHA klubu tam preto nemohli chýbať, Veď bolo treba obhájiť minuloročnú cenu pre najpočetnejší kolektív. A kysučania vedia byť veľmi štedrí.

viac o akcii

Fotografie z akcie

 Na štarte v Radoli 
  
 Ako husi 
 Zimné čarovanie 
 Na vrchole 
 Včielka Maja 
 Medzi Vreteňami 
 V cieli bola tlačenica 
 Prišiel aj primátor KNM 
 Mirek rozdáva pamätné listy a suveníry 
  

Táto akcia obsahuje aj ďalšie fotografie.
Tie sú dostupné až po prihlásení.