30. december 2011
Prejdená vzdialenosť: 4km
Prekonané prevýšenie: 100m

Fotografie z akcie