29. december 2011
Prejdená vzdialenosť: 0km
Prekonané prevýšenie: 0m