1. január 2012
Prejdená vzdialenosť: 12km
Prekonané prevýšenie: 530m