3. marec 2012
Prejdená vzdialenosť: 30km
Prekonané prevýšenie: 750m

Fotografie z akcie

 Šturec