3. jún 2012
Prejdená vzdialenosť: 83km
Prekonané prevýšenie: 3900m

Dvaja kluboví zástupcovia absolvovali aj tento rok Kysucké Himaláje, pričom Mirek celú trasu.

viac o akcii

Fotografie z akcie