14. september 2012
Prejdená vzdialenosť: 12km
Prekonané prevýšenie: 300m

Fotografie z akcie

  
  
  
  
  
  
  
 Kuruci kostol Vyš. Koniec Čierne 
 ˇUtok na Valach (Čierne) 
 Valy 
 Presun do dediny 
  
  
  
  
 Šenk u Fľora