5. október 2012
Prejdená vzdialenosť: 22km
Prekonané prevýšenie: 100m

Fotografie z akcie