5. október 2012
Prejdená vzdialenosť: 14km
Prekonané prevýšenie: 700m

Po roku sme opäť zavítali do Poľských Tatier.

viac o akcii

Fotografie z akcie