1. december 2012
Prejdená vzdialenosť: 16km
Prekonané prevýšenie: 350m

Fotografie z akcie