26. december 2012
Prejdená vzdialenosť: 8km
Prekonané prevýšenie: 470m

Fotografie z akcie