1. január 2013
Prejdená vzdialenosť: 18km
Prekonané prevýšenie: 550m

Fotografie z akcie