31. december 2012
Prejdená vzdialenosť: 4km
Prekonané prevýšenie: 100m