31. december 2012
Prejdená vzdialenosť: 13km
Prekonané prevýšenie: 1100m

Fotografie z akcie