2. február 2013
Prejdená vzdialenosť: 28km
Prekonané prevýšenie: 450m

Fotografie z akcie