2. marec 2013
Prejdená vzdialenosť: 28km
Prekonané prevýšenie: 800m

Fotografie z akcie