9. marec 2013
Prejdená vzdialenosť: 45km
Prekonané prevýšenie: 1000m

2. ročník ovplyvnilo počasie, prejavilo sa to hlavne na účasti. Ľudia mali obavy z nedostatku snehu, čo sa ukázalo ako zbytočné.

viac o akcii

Fotografie z akcie