1. máj 2013
Prejdená vzdialenosť: 6km
Prekonané prevýšenie: 100m