18. máj 2013
Prejdená vzdialenosť: 2km
Prekonané prevýšenie: 100m

Oprava lávky pri Zimnej vode a vyzbieranie odpadkov.

viac o akcii

Fotografie z akcie

 Rozobraná stará lávka 
  
 Osadenie novej 
 Opekanie slaniny 
 Zber odpadkov 
 opekačka 
 opekačka 
  
  
 Odnášame odpadky