20. september 2013
Prejdená vzdialenosť: 8km
Prekonané prevýšenie: 250m