4. október 2013
Prejdená vzdialenosť: 9km
Prekonané prevýšenie: 120m

Dnešná trasa nás povedie z Kasprovho vrchu cez Murowaniec do Zakopaného.

viac o akcii

Fotografie z akcie