11. október 2013
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 100m