3. november 2013
Prejdená vzdialenosť: 26km
Prekonané prevýšenie: 900m

Fotografie z akcie