23. marec 2014
Prejdená vzdialenosť: 9km
Prekonané prevýšenie: 250m

Fotografie z akcie

 Prvý prameň-vajcovka 
  
 Druhý prameň-slaný 
  
 Tretí prameň-vajcovka 
  
  
 Skúška ohňom-horí