31. december 2014
Prejdená vzdialenosť: 14km
Prekonané prevýšenie: 1000m

Fotografie z akcie