12. apríl 2015
Prejdená vzdialenosť: 18km
Prekonané prevýšenie: 1200m

Fotografie z akcie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Foto E. Flašíková 
 Foto E. Flašíková 
 Foto E. Flašíková 
 Foto M. Jurgová 
 Foto J. Jurga ml. 
 Foto M. Jurgová 
 Foto M. Jurgová 
 Foto J. Jurga ml.