1. máj 2015
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 100m

Na trojhraničí, trojmezí, či trojstyku bol 1. mája 2015 veľký sviatok. Tradične sa tu staval máj, spojený so svätou omšou, ale tentoraz za účasti troch starostov susedných obcí, ktorých katastre sa stretávajú na tomto mieste, slávnostne odovzdali do užívania monolit, na ktorom sú vyznačené hraničné obce a vzdialenosti k ostatným trojhraničným bodom, nachádzajúcich sa na územiach troch štátov, Slovenska, Česka a Poľska.

Toto všetka sa mohlo urobiť vďaka medzinárodnému projektu financovanému Európskou úniou, pod názvom "Na Trojmedzí žijú bratia". Slávnosti sa zúčastnilo množstvo ľudí a k spestreniu programu vystúpili folklórne súbory z troch okolitých susedných štátov. Kamenný monolit spoločne pokrstili duchovní správcovia z obce Čierne ThLic. Radovan Petrek a vikár ks. Janusz Ponc z Jaworzynky. Medzinárodná spolupráca fungovala aj pri stavaní mája, kde si vzájomne pomáhali hasiči z Čierneho, hasiči z Hrčavy a Straž požarna z Jaworzynky. Z turistického klubu AHA Čierne sa akcie zúčastnila nadpolovičná väčšina, čo svedčí o atraktivite tohto miesta.

skryť podrobnosti

Fotografie z akcie