9. máj 2015
Prejdená vzdialenosť: 41km
Prekonané prevýšenie: 1500m

Fotografie z akcie

 Štart u Fľora 
 Inverzia nad Čornym 
 Kam teraz? Vreščovské sedlo 
 Dopĺňame palivo 
 Na Ochodzite