29. máj 2015
Prejdená vzdialenosť: 45km
Prekonané prevýšenie: 2000m

Fotografie z akcie