12. september 2015
Prejdená vzdialenosť: 15km
Prekonané prevýšenie: 350m

Fotografie z akcie