27. september 2015
Prejdená vzdialenosť: 6km
Prekonané prevýšenie: 100m

Fotografie z akcie