3. október 2015
Prejdená vzdialenosť: 14km
Prekonané prevýšenie: 100m

Fotografie z akcie