4. október 2015
Prejdená vzdialenosť: 2km
Prekonané prevýšenie: 100m