6. december 2015
Prejdená vzdialenosť: 8km
Prekonané prevýšenie: 150m

Fotografie z akcie