13. december 2015
Prejdená vzdialenosť: 6km
Prekonané prevýšenie: 150m

Fotografie z akcie