26. december 2015
Prejdená vzdialenosť: 8km
Prekonané prevýšenie: 450m

Fotografie z akcie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 foto Maja J. 
 foto Maja J. 
 foto Maja J. 
  
  
  
   

Táto akcia obsahuje aj ďalšie fotografie.
Tie sú dostupné až po prihlásení.