20. december 2015
Prejdená vzdialenosť: 8km
Prekonané prevýšenie: 300m

Fotografie z akcie