31. december 2015
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 100m