30. december 2015
Prejdená vzdialenosť: 4km
Prekonané prevýšenie: 100m