1. máj 2016
Prejdená vzdialenosť: 6km
Prekonané prevýšenie: 100m

Fotografie z akcie