28. máj 2016
Prejdená vzdialenosť: 50km
Prekonané prevýšenie: 1500m

Fotografie z akcie

 Makov 
  
  
  
 Makov-Melocik 
 Melocik. 
  
  
 Rozhľadňa Kamenite