30. august 2016
Prejdená vzdialenosť: 29km
Prekonané prevýšenie: 1200m

Fotografie z akcie