1. september 2016
Prejdená vzdialenosť: 15km
Prekonané prevýšenie: 1300m

Fotografie z akcie